Medlemsskab
Forside Det sker Viseaftener Medlemsskab Aktive Historie Kontakt

Du kan blive medlem af foreningen, hvis du er aktivt udøvende.  Det kan være som sanger, musiker eller som

praktisk hjælp ved vore arrangementer. Som hjælper/aktiv kommer du gratis ind til arrangementer. Andre/gæster

betaler typisk 50-70kr i entré.

Hvis du gerne vil være medlem af foreningen, henvender du dig til kassereren.

Aktivgruppen består pt. af 20 udøvende. De aktive mødes minimum to gange årligt, hvor vi planlægger

sæsonen. Derudover mødes vi i forskellige konstellationer, hvor vi spiller og synger for og med hinanden.

Hvis man har et ønske om at deltage i den musikalske del af foreningen, henvender man sig til formanden, som

så sørger for, at man bliver en del af det musikalske samvær i aktivgruppen.

Kasserer: Nellie Samuelsen 2172 7688

Formand: Tom Hansen 2192 3712

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, der finder sted i marts/april hvert år.

I år (2021) koster det 125 kr.

Visens Venner Helsingør
Medlemsskab