Kontakt
Forside Det sker Viseaftener Medlemsskab Aktive Historie Kontakt

Bestyrelsen

Tom Hansen (formand) 2192 3712

Nellie Samuelsen (kasserer) 2172 7688

Frank Samuelsen (lyd) 4084 6800

Jørgen Christoffersen 2143 6129

Lone Duerlund (sekretær) 2445 5322

web: viseven.dk email: viseven3000@gmail.com

Vi er også på Facebook: Visens Venner Helsingør

I henhold til de nye regler i Persondataforordningen skal vi oplyse foreningens

medlemmer om, hvilke personoplysninger Visens Venner Helsingør opbevarer

om hvert medlem, og det enkelte medlem skal være indforstået med, at

foreningen har de oplyste personoplysninger.

Foreningen har registreret oplysninger om dit navn, adresse og mailadresse

 Formålet med denne registrering er, at foreningen kan have et medlemsregister.

Oplysningerne bruges til kontingentopkrævning og til at udsende

orienteringsbreve og information vedrørende aktiviteter i Visens Venner

Helsingør

 Vi skal oplyse:

at du har ret til at gøre indsigelse imod, at vi har disse oplysninger,

at du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret,

at du har ret til at få dem rettet, hvis der er fejl,

at vi sletter oplysningerne, hvis medlemskabet af foreningen ophører,

at du kan klage til Datatilsynet.

 

Kontaktperson vedrørende medlemsregister er:Lone Duerlund, mailadresse:

viseven3000@gmail.com

Visens Venner Helsingør
Kontakt